Print this page
czwartek, 02 grudzień 2010 12:50

Uzależniona Europa

Europejczycy piją 2,5-krotnie więcej niż reszta świata.

Przeciętny obywatel UE spożywa rocznie 11 litrów czystego alkoholu, czyli 2,5-krotnie więcej niż reszta mieszkańców świata – wynika z danych przedstawionych w Parlamencie Europejskim. Z danych Eurocare, europejskiego stowarzyszenia do walki z alkoholizmem wynika, że: alkohol jest w UE powodem co czwartej ofiary śmiertelnej na drodze, co trzeciego zgonu wśród kierowców, a koszt wypadków drogowych spowodowanych alkoholem przekracza 45 mld euro rocznie.

Ponadto, alkohol prowadzi do przemocy w rodzinie: jest związany z 40 proc. przypadków przemocy wobec kobiet, 40 proc. zabójstw, połową wszystkich przestępstw z użyciem przemocy. Ofiarami alkoholu padają dzieci, których 7-9 mln żyje w „rodzinach alkoholowych”. Alkohol leży u podstaw 16 proc. wszystkich przypadków wykorzystania dzieci i przemocy wobec nich. Eksperci alarmują, że wciąż lekceważone są skutki picia alkoholu przez kobiety w ciąży, tymczasem jest to główna przyczyna nieodwracalnych zaburzeń rozwoju płodu, które prowadzą do upośledzenia fizycznego i psychicznego różnego stopnia.

Według danych Eurocare choroba znana jako zespół alkoholowy płodu (FAS), choć jest w pełni do uniknięcia dzięki całkowitej abstynencji kobiet w ciąży od pierwszego trymestru, dotyczy ok. 5 mln Europejczyków. Całkowity koszt chorób, przemocy, przestępstw i wypadków związanych z alkoholem szacowany jest na ok. 1,3 unijnego PKB, czyli ponad 650 euro na rodzinę rocznie. Niemal dwa razy więcej wydaje się każdego roku na zwalczanie i zapobieganie przestępczości (33 mld euro) niż na opiekę zdrowotną (17 mld). 10 mld euro to straty materialne na skutek wypadków drogowych, 9 mld euro to koszty absencji w pracy.

źródło: „Nauka w Polsce”