poniedziałek, 29 listopad 2010 12:09

Uzależnienie seniorów

Nie należy pomijać seniorów w różnego rodzaju terapiach i leczeniu uzależnień, ponieważ starsze osoby sięgają po alkohol i inne środki równie często jak młodzi. Według powszechnej opinii, terapia starszych osób jest nieopłacalna.

Jednak nałogi przyspieszają procesy starzenia się oraz pogarszają jakość życia uzależnionych. Wolfgang Meier z Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrii, Psychoterapii i Neurologii (DGPPN) uważa, że w rzeczywistości terapia uzależnień jest skuteczna także w przypadku seniorów. Tylko wśród Niemców jest blisko 400 tys. starszych osób uzależnionych od alkoholu.

– Należy pamiętać, że seniorzy równie często nadużywają leków, głównie środków nasennych i uspokajających, m.in. leków benzodiazepinowych – powiedział Meier, który kieruje też Kliniką Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu w Bonn. Uzależnieni przyjmują coraz więcej środków i piją coraz więcej alkoholu, także dlatego, by uniknąć przykrych symptomów po odstawieniu tych substancji. Jednak uzależnienia przyspieszają procesy starzenia mózgu, co prowadzi do problemów z prawidłowym jego funkcjonowaniem, zapamiętywaniem; przyczyniają się do rozwoju zaburzeń psychicznych i depresji. Meier uważa, że seniorzy w pierwszym etapie choroby powinni poszukać pomocy u swoich bliskich i profesjonalistów. To oni mogą zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia leczenia.

źródło: www.news.de