Dom bez ścian, dzieci bez rodziców

Dziecko w rodzinie alkoholowej – pozbawione aprobaty i wsparcia – musi wykształcić strukturę JA będącą źródłem zaburzeń i dysfunkcji.

cena: 0.59 pln

Czytaj z Webnalist.com