Szanowni Państwo!

 

Wydawnictwo "Charaktery" wydało drugi tom książki Gdzie się podziało moje dzieciństwo? O dorosłych dzieciach alkoholików. Cz. 2!

 

big Gdzie sie podzialo moje dziecinstwo 2 2015
Według różnych szacunków w Polsce żyje od półtora miliona do nawet trzech milionów Dorosłych Dzieci Alkoholików. To często nasi najbliżsi: żony, mężowie, matki, ojcowie. To przyjaciele, znajomi, koledzy, kuzyni. Na zewnątrz mili, sympatyczni, kochający i pragnący miłości. Wewnątrz skażeni rozległą strefą cienia. 

Ta książka stawia wiele pytań dotyczących DDA. Odpowiadają na nie najlepsi specjaliści od uzależnień i ich terapii. Nie dają złotych rad, nie wypisują recept na wszystko. Służą natomiast pomocą- mądrą i cierpliwą. To książka nie tylko dla DDA- także dla ich bliskich i najbliższych. Bo ich też dotyka syndrom DDA. 

  • Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików?
  • W jaki sposób dorastanie w rodzinach alkoholowych ukształtowało ich dorosłe życie?
  • Jakie są ich emocje, odczucia, doznania, wybory?
  • Dlaczego doświadczają tak silnego wstydu, lęku, smutku?
  • Czy powinny szukać pomocy? A jeśli tak, to gdzie i jakiej?

Książka „Gdzie się podziało moje dzieciństwo część 2” jest zbiorem artykułów różnych autorów, które dotyczą uzależnienia od alkoholu, funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym i destrukcyjnego wpływu picia rodziców na dzieci – również wtedy, gdy stają się one dorosłe. Odczarowuje przekonania dotyczące nieuchronności wystąpienia syndromu DDA u wszystkich osób mających w dzieciństwie uzależnionego rodzica i neguje konieczność szukania przez wszystkie te osoby pomocy psychoterapeutycznej. Jednocześnie wskazuje na problemy wewnątrzpsychiczne i interpersonalne, występujące u części tych osób w dorosłym życiu, oraz opisuje drogi ich przezwyciężania. Publikacja godna polecenia do wnikliwej, analitycznej refleksji.

Krzysztof Brzózka

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zapraszamy do lektury fragmentów książki:

Trzy miliony DDA, Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O Dorosłych Dzieciach Alkoholików. Część 2

Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O Dorosłych Dzieciach Alkoholików. Część 2

 

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU!

Jestem do niczego – tak myślą o sobie dorosłe dzieci alkoholików, ale zaraz potem stają na rzęsach, by udowodnić całemu światu, że jest zupełnie inaczej. Że potrafią więcej niż ktokolwiek myśli. Ciągle oczekują od otoczenia pochwał i docenienia. Czemu ich nie otrzymują?

cena: 0.49 pln

Czytaj z Webnalist.com

O koszmarnej destrukcji dzieci z rodzin dewiacyjnych trzeba mówić i pisać, nie można nabierać wody w usta. Na te dzieci okropnie działa podwójność, gdy nauczyciel czy inny dorosły, który ma bezpośrednie oddziaływanie na dziecko, mówi co innego i robi co innego! – wyjaśnia Lubomira Szawdyn, psychiatra i psychoterapeuta uzależnień.

cena: 0.89 pln

Czytaj z Webnalist.com

Rodzina to system, którego podstawowym celem jest rozwój wszystkich jego członków. Gdy prawidłowo funkcjonuje, poszczególni członkowie w sposób elastyczny wypełniają określone role służące zaspokojeniu jej potrzeb.

cena: 0.89 pln

Czytaj z Webnalist.com

Niektórzy uważają uzależnienie za słabość moralną, brak silnej woli, nieodporność psychiczną lub fizyczną. Nawet wśród lekarzy i psychologów są nadal zwolennicy koncepcji, że jest to choroba „społeczna” lub czysto „genetyczna”. Inni znów twierdzą, że jest to jednostka „psychiatryczna”, a jeszcze inni, że problem jest typowo „psychologiczny”.

cena: 0.79 pln

Czytaj z Webnalist.com

Czas Bożego Narodzenia. Kiedy inni odczuwają radość z nadejścia tych pięknych świąt, wiele DDA jest smutnych. Serdeczna, wszechobecna bożonoradzeniowa atmosfera często kieruje ich myśli ku własnej rodzinie - która była i jest, choć tak naprawdę jej nigdy lub prawie nigdy nie było i nie ma.

cena: 0.49 pln

Czytaj z Webnalist.com

Dziecko w rodzinie alkoholowej – pozbawione aprobaty i wsparcia – musi wykształcić strukturę JA będącą źródłem zaburzeń i dysfunkcji.

cena: 0.59 pln

Czytaj z Webnalist.com

To dorośli, którzy wychowywali się w rodzinach nadużywających alkoholu. Gdy byli dziećmi, musieli zbyt wcześnie dorosnąć. Są dorośli, a nadal w głębi siebie pozostają dziećmi.

cena: 0.59 pln

Czytaj z Webnalist.com

Strona 1 z 2